pixelmc.hopto.org:25565 - server

Check out pixelmc.hopto.org:25565 Minecraft server information, Minecraft plugins, server statistics, online players, uptime and more.

 

Minecraft servers » pixelmc.hopto.org:25565

Game: Minecraft
Status: offline
Added: 2 years ago
Last online: 2 years ago
Checked: 1 month ago
Minecraft server with IP/Hostname pixelmc.hopto.org:25565 was last checked 2 years ago, server had 2 of 100 players online, server was using » 2/100, running on version/protocol 9999.
Server Motd:
----------[--PixelMC--]-------
MỞ CỬA BETA DONATE x3
Online players:
PixelMC
» Hiện đang có 2 người chơi trên máy chủ!

Group Facebook » bit.ly/pxmcgroup
Góp ý, gửi báo cáo lỗi server » bit.ly/pxmcgopy
Appeal khi bị khóa oan » bit.ly/pxmcappeal

player hãy vào server cùng chúng tôi nào!

Related servers

Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft