player-mc.ga:25565

Check out player-mc.ga:25565 Minecraft server information, Minecraft plugins, server statistics, online players, uptime and more.

 

Minecraft servers » player-mc.ga:25565

Game: Minecraft
Status: offline
Added: 1 year ago
Last online: 1 year ago
Checked: 1 week ago
Minecraft server with IP/Hostname player-mc.ga:25565 was last checked 1 year ago, server had 5 of -1 players online, server was using BungeeCord 1.8.x-1.12.x, running on version/protocol 340.
Server Motd:
Player-MC   |۞  1.8 - 1.14 ۞ Nạp Thẻ X2 Tại Fb Admin |
» FacTion ; OP-SkyBlock
Online players:
Xin chào player

Hiện tại máy chủ đang hoạt động với
thể loại Skyblock. Trong quá trình
chơi tại server, nếu thấy hay thì
hãy donate để server duy trì qua
https://www.facebook.com/HoangAnhhDepTraii

Chúc bạn chơi game vui vẻ

Related servers

Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft
Minecraft